„Solidarność” sprzeciwia się zniesieniu zakazu handlu w niedziele. „Pracownik winien nie być zmuszony do pracy w niedzielę”

„Solidarność” sprzeciwia się zniesieniu zakazu handlu w niedziele. „Pracownik winien nie być zmuszony do pracy w niedzielę”

Organizacje zrzeszone w Radzie Przedsiębiorczości wystosowały apeli do rządu o czasowe zniesienie zakazu handlu w niedziele. Z ich stanowiskiem kategorycznie nie zgadza się Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. – Pracownik winien za swoją pracę w pozostałe dni otrzymywać…