160 mln złotych z UE dla polskich firm. Ruszają „Bony na innowacje dla MŚP”

160 mln złotych z UE dla polskich firm. Ruszają „Bony na innowacje dla MŚP”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w czterech prowadzonych konkursach „Bony na innowacje dla MŚP” ma do rozdysponowania 160 mln zł z funduszy unijnych na takie projekty. O dotację mogą ubiegać się mikro-, małe i średnie firmy z całego kraju,…