Bezrobocie nadal niskie. Ale w kolejnych miesiącach może być gorzej

Bezrobocie nadal niskie. Ale w kolejnych miesiącach może być gorzej

Według szacunków Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii stopa bezrobocia wyniosła na koniec lutego br. 6,6%, co oznacza, że w porównaniu do poprzedniego miesiąca zwiększyła się o 0,1 pkt proc. W porównaniu do lutego ub. roku – wzrost ten wyniósł 1,1…