Listopad 2021 miesiącem crowdfundingu!

Listopad 2021 miesiącem crowdfundingu!

To już oficjalne, w 2021 roku Polska rozpoczęła pracę nad wprowadzeniem nowych praw regulujących finansowanie społecznościowe. Jest to konieczność, która pozwoli dostosować polskie prawo do regulacji Unii Europejskiej. Nowe przepisy zostaną wprowadzone w listopadzie, który okrzyknięty został mianem…

Oszust na indyjskiej platformie crowdfundingowej zweryfikowany po zgłoszeniach użytkowników

Oszust na indyjskiej platformie crowdfundingowej zweryfikowany po zgłoszeniach użytkowników

Milaap to platforma crowdfundingowa, przeznaczona dla projektów startujących w Indiach. Specjalizuje się ona w crowdfundingu charytatywnym, co oznacza, że umożliwia organizowanie zbiórek na cele dobroczynne. Wiele inicjatyw dotyczy zbierania funduszy na leczenie osób chorych i niepełnosprawnych. Prezes…