Wakacje to słowo, które chyba każdemu kojarzy się pozytywnie. W ostatnim czasie zyskało jeszcze jedno znaczenie, gdyż mianem tym określa się możliwość zawieszenia na pewien okres spłaty kredytu. Ma to pozwolić kredytobiorcom złapać przysłowiowy oddech od wciąż rosnących rat kredytów i odzyskać stabilizację finansową.

Na czym dokładnie polegają wakacje kredytowe? Jakie warunki trzeba spełnić, żeby móc z nich skorzystać, i kto może to zrobić? Spróbujmy poszukać odpowiedzi na wszystkie te pytania.

Wakacje kredytowe – co to takiego?

Pojęcie wakacji kredytowych zostało wprowadzone w celu określenia przerwy w spłacie zobowiązań finansowych kredytobiorców. Możliwość ta pojawiła się w wyniku wciąż rosnących rat kredytu, na skutek wielokrotnego podnoszenia wysokości stóp procentowych. Szalejąca inflacja i zachwiania na rynkach finansowych zmuszają Radę Polityki Pieniężnej do podwyżek wysokości stóp procentowych, które w bezpośredni sposób wpływają na koszty kredytów. Dotyczy to zwłaszcza kredytów ze zmiennym oprocentowaniem. Aby pomóc kredytobiorcom, którzy muszą każdego miesiąca płacić raty wyższe nawet o kilkaset złotych, rząd w porozumieniu z bankami wprowadził możliwość czasowego zawieszenia spłaty zadłużenia. Ma im to pomóc ustabilizować swoją sytuację finansową i zminimalizować ryzyko utraty płynności finansowej.

To, ile dla klienta mogą potrwać wakacje kredytowe, uzależnione jest od banku, który udzielił mu pożyczki. Zazwyczaj czasowe zawieszenie spłaty kredytu może potrwać od 1 do 6 miesięcy. Kredytobiorca może ubiegać się o zawieszenie całości rat lub ich części. W tym wypadku przez określony czas spłaca on tylko część odsetkową raty. Warto w tym miejscu doprecyzować, że raty kredytu na okres tzw. wakacji kredytowych zostają jedynie zawieszone, a nie umorzone. Oznacza to, że muszą one zostać spłacone przez kredytobiorcę w późniejszym terminie, co skutkuje wydłużeniem okresu spłaty zadłużenia lub koniecznością spłaty wyższych rat, do których będzie doliczana kwota rat zawieszonych.

Kto może skorzystać z wakacji kredytowych?

Z wakacji kredytowych mogą skorzystać osoby posiadające kredyty hipoteczne. Warunki, na jakich są one udzielane, uzależnione są od zasad obowiązujących w danej placówce bankowej. Niektóre banki wymagają od ubiegających się o odroczenie spłaty kredytu, aby spłacali oni swoje kredyty terminowo, nie posiadali żadnych zaległości w spłacie zadłużenia oraz posiadali pozytywną historię kredytową. Wakacje kredytowe są udzielane po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku złożonego przez kredytobiorcę. Samo jego uzupełnienie jest bardzo proste, a wszystkie potrzebne do tego informacje można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych banków oraz uzyskać w placówkach stacjonarnych.

Wakacje kredytowe z całą pewnością są dobrym rozwiązaniem w przypadku przejściowych kłopotów finansowych wynikających chociażby z nieplanowanych wydatków. Z całą pewnością nie należy ich jednak traktować jako metodę ułatwiającą spłatę zadłużenia. Jest to bowiem pomoc doraźna, która – co warto zaznaczyć – też wiąże się pewnym obciążeniem. Czasowe zawieszenie spłaty zobowiązania oznacza konieczność jego spłaty w późniejszym terminie. Może się to odbyć poprzez wydłużenie okresu kredytowania, co może skutkować kolejnymi kosztami wynikającymi z następnych podwyżek stóp procentowych lub poprzez zwiększenie kolejnych rat kredytu. W drugim przypadku wartość rat zawieszonych zwiększy wysokość comiesięcznych rat, co będzie się wiązało z większym obciążeniem domowego budżetu. I jedno, i drugie rozwiązanie ma swoje wady. Dlatego skorzystanie z wakacji kredytowych powinno być dobrze przemyślaną i racjonalną decyzją, realnie odnoszącą się do sytuacji materialnej kredytobiorcy.

Źródło:

https://www.totalmoney.pl/artykuly/3712,kredyty-hipoteczne,wakacje-kredytowe—metoda-na-zawieszenie-splaty-kredytu,1,1

Share.

Zostaw komentarz