Biznes to ryzyko, gdzie na szali stoją często oszczędności naszego życia. Jednak możliwe zyski, perspektywa rozwoju i pracy na własny rachunek sprawiają, że wielu podejmuje wyzwanie. Wśród aspirujących biznesmenów są również ludzie młodzi, którzy nie zdążyli odłożyć całości niezbędnych środków, a także osoby w nieco gorszej sytuacji finansowej. Brak możliwości całkowitego sfinansowania inwestycji jednak ich nie przekreśla. W Polsce przedsiębiorczość wspiera się na różne sposoby. Jeśli więc mamy genialny pomysł na rozkręcenie interesu, powinniśmy postarać się o dotacje. W jaki sposób się za to zabrać?

Spis treści:

  1. Dotacje z urzędu pracy – pieniądze na założenie firmy
  2. ​Dotacje unijne 2022 – jak je uzyskać?
  3. ​Polski Fundusz Rozwoju – finansowanie firm
wykres
Źródło: Raport Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju

​Dotacje z urzędu pracy – pieniądze na założenie firmy

Powiatowy Urząd Pracy to miejsce, które wbrew pozorom, odwiedzają nie tylko osoby szukające zatrudnienia na etacie, ale również przedsiębiorcy z dobrymi pomysłami oraz biznesplanem. W końcu aktywizacja zawodowa może również przybrać także formę prowadzenia działalności gospodarczej. Wniosek musimy jednak zgłosić przed rejestracją firmy. Ważne jest też, aby mieć na uwadze, że jeśli otrzymamy pieniądze, będziemy zobowiązani prowadzić działalność przez co najmniej 12 miesięcy.

Dla kogo przeznaczona jest możliwość uzyskania dotacji? Mogą ubiegać się o nią zarejestrowane osoby bezrobotne, opiekunowie osób niepełnosprawnych, którzy nie są nigdzie zatrudnieni i nie poszukują pracy, absolwenci centrum integracji społecznej oraz absolwenci klubu integracji społecznej.

Jaka jest maksymalna kwota dofinansowania? Dotacja ma charakter jednorazowy i nie może być wyższa niż 6-krotność średniego wynagrodzenia.

Co powinno zawierać się we wniosku o dofinansowanie? Kwota, o którą się ubiegamy, określenie rodzaju planowanej działalności gospodarczej, kalkulacja kosztów związanych z podjęciem działalności, źródła ich finansowania, szczegółowa specyfikacja planowanych wydatków, a także proponowana forma zabezpieczenia zwrotu środków.

Kto nie otrzyma dotacji? Osoba, która pobrała już bezzwrotne środki Funduszu Pracy lub inne bezzwrotne środki publiczne na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej. Nie może liczyć na wsparcie również ten, kto posiada wpis do ewidencji działalności gospodarczej, a działalność była prowadzona przez 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku.

​Dotacje unijne 2022 – jak je uzyskać?

Unia Europejska organizuje rozmaite projekty, w ramach których aktywizuje zawodowo wybrane grupy, wspiera finansowo edukację, a także wypłaca dotacje dla przedsiębiorców. W grupie osób, które kwalifikują się do unijnych dotacji na założenie firmy najczęściej znajdują się ludzie w trudnej sytuacji finansowej, a ci także dotknięci wykluczeniem społecznym. Istnieją na przykład inicjatywy wspierające rozwój przedsiębiorczości na wsiach, gdzie o wiele trudniej jest prowadzić biznes. Ponieważ poszczególne projekty często różnią się od siebie, a w jednym województwie może równocześnie trwać nabór na kilka z nich, warto sprawdzać, czy kwalifikujemy się jako beneficjenci. W ramach takiego programu często można uzyskać nie tylko pieniądze, ale również szkolenia, które wprowadzą nas w świat przedsiębiorczości.

Jeden z projektów unijnych z tego roku. Źródło: funduszeeuropejskie.gov.pl

Polski Fundusz Rozwoju – finansowanie firm

Na Polski Fundusz Rozwoju składa się kilka instytucji finansowych oraz doradczych, utworzonych z myślą o przedsiębiorcach. Celem działania grupy jest dbałość o zrównoważony rozwój społeczny oraz gospodarczy. Inicjatywa wspiera zarówno mikroprzedsiębiorców oraz założycieli startupów, jak i duże firmy. Warto zajrzeć na stronę i zapoznać się z dostępnymi aktualnie formami pomocy.

prf
Jedna z form wsparcia przedsiębiorców ogłoszona na stronie Polskiego Funduszu Rozwoju.
Share.

Leave A Reply