W czasach niepewności gospodarczej jednym z największych zagrożeń dla przedsiębiorstw są zatory płatnicze, które utrudniają regulowanie bieżących zobowiązań i rozwój. Odpowiedzią na potrzeby klientów jest usługa faktoringu, która pomaga wyjść z finansowego dołka, chroniąc firmy przed problemami i bankructwem. Na czym dokładnie polega i dlaczego warto się na nią zdecydować?

Co to jest faktoring?

Faktoring to usługa polegająca na wykupie nieprzeterminowanych faktur wystawionych kontrahentom od faktoranta (przedsiębiorcy) przez faktora (firmę faktoringową). Usługobiorca nie musi czekać na zapłatę od partnera biznesowego – otrzymuje pieniądze od faktora niemalże od razu. Faktoring sprawdza się głównie w branżach, w których korzysta się długich terminów płatności, czyli w firmach handlowych, transportowych, meblarskich, chemicznych i wielu innych.

Czym zajmuje się firma faktoringowa?

Głównym zadaniem firmy faktoringowej jest zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorstwom, w związku z czym faktoranci mogą terminowo opłacić bieżące zobowiązania i zainwestować w dalszy rozwój. Ponadto faktorzy pomagają klientom w administrowaniu należnościami i weryfikują kontrahentów w kwestii wiarygodności i wypłacalności.

Faktoring – jak działa?

W faktoringu wyróżnić można dwie strony: faktora i faktoranta. Faktor to podmiot, który oferuje usługę finansowania, z kolei faktorant to klient firmy faktoringowej. Przedsiębiorstwo przekazuje faktorowi faktury wystawione kontrahentom za wykonane usługi lub dostarczone produkty, z kolei faktor wypłaca mu do 90% kwoty należności. Następnie na konto faktoranta wpływa zapłata od kontrahenta. Firma faktoringowa może również przejąć na siebie ryzyko niewypłacalności partnerów biznesowych klienta oraz zajmować się kwestią windykacji płatności.

Współpracę z firmą faktoringową może nawiązać każdy przedsiębiorca, który posiada rozproszony portfel odbiorców oraz prowadzi regularną sprzedaż. Oczywiście jednym z warunków przekazywania faktur w celu skorzystania z usług faktoringowych jest brak zakazu cesji wierzytelności w umowie z partnerem biznesowym.

Faktoring – korzyści

Jedną z głównych korzyści płynących z faktoringu jest poprawa płynności finansowej i zdyscyplinowanie kontrahentów w kwestii regulowania zobowiązań finansowych. Ponadto koszty stałe, związane z zarządzaniem należnościami przez klienta zmniejszają się. Przedsiębiorcy mogą zdecydować się na usługi dodatkowe, takie jak monitorowanie płatności i rozpoczęcie procesu windykacji w razie niewypłacalności dłużników.

Na koszt faktoringu wpływa kilka czynników. Wśród nich znajdują się wielkość obrotów, które przekazywane są do faktoringu oraz długość okresu finansowania (30, 60, 90 czy 120 dni). Cena usługi faktoringu wynika również z powtarzalności transakcji, poziomu ryzyka oraz grupy odbiorców. Koszt wynosi zazwyczaj od 0,5% do 3% wartości faktury.

Faktoring – podsumowanie

Faktoring to rozwiązanie dedykowane firmom, które chcą uzyskać płynność finansową oraz rozwijać swoją działalność. Korzyściami z tej formy finansowania są również monitorowanie płatności, administrowanie należnościami i weryfikacja kontrahentów. Wśród profesjonalnych usługodawców wymienić należy firmę Faktoria, która od wielu lat wspiera przedsiębiorców w działalności biznesowej. Mamy nadzieje, że po przeczytaniu tego wpisu będziecie wiedzieli jak działa faktoring!

Share.

Zostaw komentarz