Niskie oprocentowanie lokat bankowych sprawia, że pieniądze właściwie leżą na nich odłogiem, zamiast się pomnażać. Może zatem powinniśmy coś z tym zrobić? Warto zadać sobie pytanie, czy inwestowanie zbiorowe może okazać się dla nas zyskowne. Być może to właśnie fundusz inwestycyjny okaże się znacznie lepszym sposobem, aby wykorzystać swoją wiedzę i intuicję do zarabiania. Czym właściwie są fundusze inwestycyjne i jak taki założyć? Poniżej kilka istotnych informacji.


Spis treści:

  1. Fundusz inwestycyjny – co to?
  2. Fundusze otwarte i zamknięte
  3. Założenie funduszu inwestycyjnego – formalności
  4. ​Czy warto zakładać fundusz inwestycyjny?

Fundusz inwestycyjny – co to?

Fundusz inwestycyjny to nazwa dla pewnej formy inwestowania zbiorowego. Za jego pośrednictwem można lokować środki, stanowiące majątek funduszu, w przeróżne instrumenty finansowe. Co kryje się pod pojęciem instrumentów finansowych? Mogą to być polskie i zagraniczne akcje, obligacje skarbowe lub korporacyjne, obce waluty czy kruszce szlachetne. O tym, na co zostaną przeznaczone pieniądze należące do funduszu, decyduje polityka inwestycyjna przyjęta przez profesjonalistę, który nimi zarządza. Podsumowując, fundusz inwestycyjny to swego rodzaju portfel, do którego różni inwestorzy mogą wpłacać środki. Celem jego istnienia jest pomnażanie majątku, dzięki przemyślanej strategii inwestowania.

Źródło: KNF

Fundusze otwarte i zamknięte

Istnieje kilka rodzajów funduszy inwestycyjnych. Fundusz inwestycyjny otwarty nie reguluje tego, kto może do niego przystąpić lub zrezygnować, niezależnie czy jest to osoba fizyczna, osoba prawna czy też jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Możemy wyróżnić także alternatywne fundusze inwestycyjne, które dzielą się na specjalistyczne fundusze inwestycyjne oraz fundusze inwestycyjne zamknięte.

Ten pierwszy rodzaj, czyli alternatywne fundusze pozwalają wyznaczyć pewne zasady dołączenia do grona inwestorów. Można na przykład wprowadzić ograniczenie jedynie do osób prawnych, bądź wyznaczyć wysokość wpłaty na określoną kwotę. W funduszach inwestycyjnych zamkniętych główną cechą wyróżniającą jest to, że inwestor nie otrzymuje jednostki uczestnictwa, a tzw. certyfikat inwestycyjny, który zaliczyć można do grupy papierów wartościowych.

Źródło: analizy.pl

​Założenie funduszu inwestycyjnego – formalności

Zakładając fundusz inwestycyjny, musimy zdawać sobie sprawę z tego, że konieczne będzie nawiązanie współpracy z instytucjami pośredniczącymi. Jedną z nich może być Komisja Nadzoru Finansowego, której zgoda jest niezbędna do uruchomienia funduszu inwestycyjnego otwartego. Nie musimy jednak martwić się o tę kwestię, jeżeli wybieramy niepubliczny fundusz inwestycyjny zamknięty.

Konieczne będzie również wsparcie Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Jego zadaniem jest tworzenie, zarządzanie funduszami oraz reprezentowanie ich interesów w relacjach z osobami trzecimi np. inwestorami. W zamian za takie usługi, TFI pobiera stosowną opłatą, jednak jako organ jest niezależne od samego funduszu. Dzięki temu powierzone Towarzystwu pieniądze inwestorów są bezpieczne wewnątrz funduszu, nawet jeśli organ ten mierzy się z problemami finansowymi.

Będziemy musieli również postarać się o pośrednictwo banku, który pełnić będzie rolę depozytariusza. Oznacza to, że zajmuje się przechowywaniem aktywów funduszu. W tej roli może występować również instytucja kredytowa lub Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

Zatem najważniejsze formalności, jakie na nas spoczną, podczas zakładania funduszu inwestycyjnego to podpisanie statutu nadanego przez TFI oraz zawarcie umowy z depozytariuszem. Jeśli okaże się to konieczne, powinniśmy również ubiegać się o zezwolenie od Komisji Nadzoru Finansowego. Ważnym krokiem będzie także złożenie wniosku do Sądu Okręgowego w Warszawie o wpis do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych.

​Czy warto zakładać fundusz inwestycyjny?

Należy pamiętać, że fundusz inwestycyjny nie jest formą zarobkowania dla niecierpliwych. Wysokiej stopy zwrotu przeważnie nie da się osiągnąć w przeciągu kilku tygodni czy roku, chociaż oczywiście takie przypadki czasem mają miejsce. Jednak rzeczywisty zysk jaki można osiągnąć zazwyczaj przychodzi po czasie i jest zależny od polityki inwestycyjnej. Warto pamiętać, że zawsze istnieje pewne ryzyko, jednak umiejętne lokowanie środków, może sprawić, że uda się znacząco pomnożyć majątek.

Źródło: analizy.pl
Share.

Jeden komentarz

  1. jakiwniosek.pl dnia

    Czy warto inwestować w fundusz inwestycyjny? Odpowiedź brzmi – tak, ale z głową. Zawsze istnieje ryzyko utraty kapitału!

Zostaw komentarz