Konges MOVE już za nami. Jak będzie wyglądać przyszłość motoryzacji?

Konges MOVE już za nami. Jak będzie wyglądać przyszłość motoryzacji?

Za nami trzecia edycji MOVE International MobilityCongress, którego organizatorami są Grupa MTP oraz Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA). Eksperci i praktycy z całego łańcucha wartości elektromobilności dyskutowali o przyszłości motoryzacji. Jakie główne wnioski płyną z obrad Kongresu?

18 czerwca br. odbyła się trzecia edycja największej konferencji w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w całości poświęcona elektromobilności. MOVE International Mobility Congress to wydarzenie wyjątkowe pod każdym względem. Co roku gromadzi grono kilkuset ekspertów i praktyków z sektora e-mobility, w tym przedstawicieli administracji publicznej, organizacji branżowych, świata nauki oraz wiodących przedsiębiorstw, czyli wszystkich interesariuszy kształtujących sektor zeroemisyjnego transportu. W tym roku kongres zorganizowano w formule hybrydowej, a transmisję można było obejrzeć online m.in. na stronie głównej portalu wp.pl,www.kongresmove.ploraz na profilachspołecznościowych organizatorów i partnerów medialnych.

Oficjalnego otwarcia kongresu dokonał Filip Bittner, Wiceprezes Grupy MTP, który przywitał gości i uczestników, podkreślając rolę Polskiego Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) – współorganizatora konferencji. Gościem specjalnym wydarzenia był Minister Klimatu i Środowiska – Michał Kurtyka. We wstępnym przemówieniu podkreślił znaczenie Polski na mapie Europy oraz jej działań na rzecz w umacniania i rozwijania zeroemisyjnego transportu zbiorowego, zwłaszcza autobusowego.

– Elektromobilność to obecnie jedna z najbardziej dynamicznych dziedzin gospodarki. W ostatnich latach pozycja Polski w tym sektorze wyraźnie umocniła i rozwija się m.in. poprzez eksport autobusów elektrycznych. Z 10 proc. udziału w rynku unijnym w 2017 roku do 46 proc. w pierwszych 10 miesiącach 2020 roku. Tym samym nasz kraj się największym eksporterem autobusów elektrycznych w Unii Europejskiej. Polska jest też europejskim centrum produkcji akumulatorów do samochodów elektrycznych – powiedział Michał Kurtyka.

Minister wspomniał także o dążeniach resortu do stworzenia 100 proc. zeroemisyjnej floty autobusowej w największych polskich miastach do 2030 r. W ramach Krajowego Planu Odbudowy i komponentu Zielona Inteligentna Mobilność, ponad miliard euro zostanie przekazane na wsparcie zakupu nisko- i zeroemisyjnych autobusów dla jednostek samorządu terytorialnego.

Zdaniem Michała Kurtyki elektromobilność to również szansa na pobudzenie rozwoju gospodarczego po pandemii i nowe miejsca pracy. Szacunki mówią, że w branży powstanie ich wkrótce 10 tys. Minister dodał także, że MOVE International MobilityCongress to największe i najważniejsze wydarzenie w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, pozwalająca szeroko spojrzeć na obszar nisko- i zeroemisyjnego transportu z wielu różnych perspektyw.

Autostrada do elektromobilności – inauguracja

Przed rozpoczęciem pierwszego panelu dyskusyjnego, Łukasz Lewandowski, Koordynator EV Klub Polska oraz Miłosz Kurzawski, członek zarządu firmy Autopay zainaugurowali projekt „Autostrada do elektromobilności”. W jego ramach kierowcy samochodów elektrycznych zarejestrowani w EV Klub Polska do 18 października br. są zwolnieni z opłat za przejazd autostradami AmberOne A1 i A4 Katowice-Kraków. Dzięki temu na trasie nad morze i z powrotem będzie można zaoszczędzić aż 60 zł. Członkowie EV Klub Polska mają także do dyspozycji rabatyna ładowanie aut elektrycznych w ramach największej sieci stacji ładowania w Polsce (GreenWay).

– Stopniowo będą także wprowadzane dodatkowe benefity, m.in. atrakcyjne formy finansowania EV i ubezpieczenia, rabaty na zakup i instalację domowych stacji ładowania, a w przyszłości także zniżki na usługi hotelarskie i gastronomiczne, dostęp do dedykowanych ofert w ramach internetowego katalogu produktów oraz pełne wsparcie prawne i techniczne – tłumaczy Łukasz Lewandowski, koordynator EV Klub Polska, organizator akcji “Autostrada do elektromobilności”.

Wyzwania na drodze do dekarbonizacji transportu

Pierwszy panel Kongresu był poświęcony największym wyzwaniom na drodze do dekarbonizacji polskiego sektora transportu. Udział w dyskusji wzięli:

 • Aleksander Rajch, Członek Zarządu, ChiefExpert, PSPA (MODERATOR)
 • Artur Lorkowski, Zastępca Prezesa Zarządu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Marcin Sobczak, Wiceprezes Zarządu ING Lease (Polska)
 • Adam Wieczorek, Zastępca Prezydenta Miasta Łodzi
 • Szymon Sołtysik, Dyrektor PR, Mazda Polska
 • Tomasz Michalczewski, Product Manager, Hyundai Motor Poland
 • Piotr Drożdżyk, Distributed Energy Business Development Manager, Enelion

Eksperci zwracali uwagę m.in. na bariery hamujące rozwój zeroemisyjnego transportu. Wśród głównych czynników tego typu wymieniali np.: wysokie ceny pojazdów elektrycznych, niewystarczające dopłaty, zbyt niską  liczbę punktów ładowania, słabą promocję oraz niewystarczający stan wiedzy na temat zeroemisyjnego transportu.

– W Polsce infrastruktura podąża za głównymi segmentami rynku, które są zainteresowane elektromobilnością. Są klienci biznesowi, których możemy podzielić na dwie różne grupy. Z jednej strony osoby, dla których używanie samochodu elektrycznego jest już opłacalne. Z drugiej zaś mówimy o klientach biznesowych, którzy ze względów środowiskowych czy wizerunkowych, zeroemisyjną mobilność mają wpisaną w swoją politykę. To tam w szczególności widzimy zainteresowanie infrastrukturą ładowania dedykowaną (tzw. ładowarki semi-public), dla aut poruszających się po mieście – powiedział Piotr Drożdżyk z firmy Enelion.

Adam Wieczorek, Zastępca Prezydenta Łodzi wskazał, że przejście z drogi do autostrady elektromovilności może odbyć się przy pomocy „subsydiowania, wsparcia finansowego z poziomu kraju, jeżeli chodzi o budowę infrastruktury, zakup autobusów i pojazdów indywidualnych. Drugim elementem odpowiedzialnym na rozwój jest edukacja i promocja”.

Każda podróż ma znaczenie – zapowiedź

W przerwie między panelami organizatorzy Kongresu przygotowali dla uczestników kolejne atrakcyjne wydarzenie – inaugurację projektu „Każda podróż ma znaczenie”. Opowiedział o nimbohater kampanii – Karol Okrasa, kucharz i pasjonat elektromobilności.

– Zaproszę Państwa do elektryzującej podróży, w ramach której opowiem o zaletach aut elektrycznych. Przy okazji będę gotował ekologiczne produkty przy pomocy starych procedur, ale w nowoczesnej formie, nawiązując w ten sposób do technologii pojazdów elektrycznych – powiedział Okrasa.

Rozwój Polski

Druga dyskusja panelowa Kongresu dotyczyła znaczenia elektromobilności dla rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Udział w niej wzięli:

 • Rafał Zasuń, Redaktor WysokieNapięcie.pl (MODERATOR)
 • Rafał Budweil, CEO, Triggo
 • Agnieszka Czajka, General Manager, OTOMOTO/OLX Group
 • Dariusz Wieczorek, Poseł na Sejm RP, Podkomisja stała do spraw elektromobilności
 • Łukasz Bancarzewski, Siemens sp. z o.o.
 • Piotr Piórkowski, Politechnika Warszawska

Elektromobilność to nie tylko szansa na ochronę klimatu, ale także rozbudowę infrastruktury, w tym sieci elektroenergetycznych. Stwierdzono, że wymaga to wzajemnych i skoordynowanych działań pomiędzy wszystkimi interesariuszami.  Producent rodzimego pojazdu Triggo wskazał, że jeden taki pojazd jest w stanie zastąpić 13 prywatnych samochodów. – Chcemy, aby Triggo był towarem ekspertowym i wizytówką Polski, choć pierwszym naszym klientem był rząd Singapuru – powiedział Rafał Budweil.

Branżowi eksperci zwrócili uwagę też na zmianę trendów oraz wzrost cen samochodów spowodowanych pandemią. Polacy zaczęli kupować starsze modele w gorszym stanie technicznym. Wybierają niespełna 0,5 proc. elektrycznych aut używanych, dlatego ważne jest budowanie popytu poprzez budowanie świadomości społecznej.

e-Mobility Media Awards

Podczas Kongresu ogłoszono również konkurs e-Mobility Media Awards 2021. Jego ideą jest docenienie dziennikarzy i redakcji, których codzienna praca buduje świadomość społeczną w obszarze pojazdów elektrycznych. Dzięki rzetelnej informacji i edukacji możliwy jest rozwój elektromobilności w Polsce, a rolą mediów jest dostarczanie tejże wiedzy.

W ramach przedsięwzięcia wyróżnione zostaną także marki, które prowadzą najskuteczniejsze kampanie na rzecz zeroemisyjnego transportu. Zgłoszenia do e-Mobility Media Awards, w 16 kategoriach, można nadsyłać od 1 lipca do 31 sierpnia za pośrednictwem strony internetowej elektromobilni.pl. Konkurs zostanie rozstrzygnięty podczas Kongres Nowej Mobilności w Łodzi, który odbędzie się w październiku 2021.


Pamiętaj również o możliwości kupna gadżetów, które ułatwią Twoją podróż.  Zobacz tutaj


Nauka – kapitał na przyszłość

Trzecią debatę podczas MOVE International MobilityCongress poświęcono roli uczelni w budowie kompetencji przedsiębiorstw branży e-mobility oraz rynkowi pracy w kontekście rozwoju zeroemisyjnego transportu. Udział w niej wzięli:

 • Alicja Pawłowska-Piorun, p.o. Kierownika, Zakład Niskoemisyjnego Transportu, Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu (MODERATORKA)
 • Grzegorz Gałczyński, Kierownik ds. Branż Strategicznych, Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
 • Marcin Parchomiuk, z-ca Dyrektora ds. Badań i Rozwoju, Łukasiewicz, Instytut Elektrotechniki
 • Jakub Faryś, Prezes, PZPM
 • Katarzyna Sobótka-Demianowska, Head of Business, CEE EIT
 • Kamil Przewoski, Area Manager Poland, Homologation Manager East Europe, IDIADA

Polska jest jednym z najważniejszych miejsc na mapie Europy, w zakresie produkcji pojazdów, naczep, podzespołów i komponentów. W tej kategorii zajmujemy 6. miejsce na Starym Kontynencie, dlatego powinniśmy korzystać z tego potencjału. Naszą mocną stroną jest rozwój i kompetencje, ale by utrzymać tę pozycję, musimy inwestować w kształcenie nowych, wszechstronnie wykształconych kadr inżynieryjnych, podkreślali eksperci zgromadzeni na debacie.

Zwrócono także uwagę na odpowiednie przygotowanie zawodowe absolwentów wyższych uczelni technicznych. Coraz częściej ta fachowa wiedza ogólna inżynierów, zwłaszcza wśród młodych pracowników naukowych, jest ukierunkowywana na wdrożenia i komercjalizację.

– Polska jest trzecim krajem w UE pod względem zatrudnienia w sektorze elektromobilności, ale polskie uczelnie i szkoły zawodowe powinny już teraz zainwestować w tworzenie nowych specjalizacji i kształcić kadry w tej branży – podkreślała Alicja Pawłowska-Piorun, p.o. Kierownika z Zakładu Niskoemisyjnego Transportu w Krajowym Ośrodku Zmian Klimatu, moderatorka debaty.

Reprezentanci biznesu, nauki i administracji dyskutowali o zapotrzebowaniu na wykwalifikowaną kadrę dla dynamicznie rozwijającego się rynku elektromobilności. Prelegenci podkreślali, że aktualny potencjał kadrowy Polski w sektorze motoryzacyjnym zapewnia jego stabilność, ale powinien być rozwijany przez szkoły i uczelnie w kierunku zgodnym z rynkowymi trendami.

Infrastruktura ma znaczenie

Ostatni panel dyskusyjny Kongresu poprowadził Michał Zieliński, dziennikarz motoryzacyjny Grupy WP. Dyskusja koncentrowała się na kwestii punktów ładowania oraz ich potencjale. Gośćmi panelu byli:

 • Michał Zieliński, Redaktor portalu AutoKult (MODERATOR)
 • Przemysław Szywacz, Partner, KPMG
 • Dawid Kmiecik, Prezes Zarządu, Nexity Global
 • Rafał Staszkiewicz, Dyrektor Marketingu, ARC Europe Polska
 • Przemysław Konarski, e-Mobility Manager, BMW Group
 • Łukasz Lewandowski, Koordynator EV Klub Polska, PSPA

Na pytanie „dlaczego w Polsce jest tak mało stacji ładowania?” Dawid Kmiecik z Nexity Global stwierdził, że obecny rok może być przełomowym w zakresie rozbudowy infrastruktury. Jego zdaniem, nastąpi wyraźny wzrost liczby instalowanych ładowarek. Eksperci poruszyli też temat szybko rozwijającej się fotowoltaiki (460 tys. użytkowników w Polsce), która mogła być kluczowym elementem do zeroemisyjnego transportu osobistego.

Do kwestii infrastruktury odniósł się również Przemysł Konarski z BMW Group, który stwierdził, że „infrastruktura jest niezbędna szczególnie w pobliżu budynków wielorodzinnych”. Jej obecny brak to problem, który trzeba rozwiązać, aby popularyzacja elektromobilności mogła odbywać się bez przeszkód. W czasie dyskusji stwierdzono, że Europa działając na rzecz promocji elektromobilności, przyznaje się liczne przywileje podatkowe.

Tymczasem w Polsce pojawia się dyskusja na temat dodatkowego opodatkowania ładowania aut elektrycznych w domach. „To nie jest właściwa droga” – powiedział Przemysław Szywacz z KPMG. Dodał, że działania na rzecz zeroemisyjnego transportu powinny być skoordynowane i przyjazne użytkownikom.

Dzięki bezpłatnej transmisji Kongresu, dostępnej m.in. na stronie głównej wp.pl, kanale YouTube Poznań Motor Show oraz profilu Facebook Poznań Motor Show, dotarła ona do blisko 4 tys. odbiorców.

Organizatorami MOVE International MobilityCongress byli: Grupa MTP i Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA). Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT), Ministerstwa Klimatu i Środowiska (MKiŚ), Ministerstwa Infrastruktury (MI) oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Partnerami wydarzenia byli:
MAZDA – Partner strategiczny
SIEMENS – Patronat merytoryczny
PEVC (PolishElectricVehicle Company) – Partner

Kongres MOVE był współfinansowany przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii.

Skomentuj

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Paczkomaty na celowniku gmin. Chcą nałożyć na nie podatek. „Na opodatkowanie paczkomatów miasto ma 5 lat”

Paczkomaty na celowniku gmin. Chcą nałożyć na nie podatek. „Na opodatkowanie paczkomatów miasto ma 5 lat”

Samorządowcy coraz bardziej wnikliwie analizują, czy aby na pewno paczkomaty można opodatkować podatkiem od nieruchomości. Jednak opinie w tej kwestii są podzielone. Jedna z gmin uznała np. automat do przechowywania przesyłek za budowlę i liczyła na dodatkowe środki. Ale organ drugiej instancji zadecydował inaczej. Według ekspertów, obecnie urzędnikom brakuje orzecznictwa sądowego w tej kwestii. Dlatego wstrzymują się od podejmowania odważniejszych decyzji, co nie oznacza, że siedzą z założonymi rękami. (więcej…)

Skomentuj

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Pandemia niszczy finanse państwa i potęguje dług publiczny. Kolejny lockdown tylko pogorszy sytuację

Pandemia niszczy finanse państwa i potęguje dług publiczny. Kolejny lockdown tylko pogorszy sytuację

Faktyczne polskie zadłużenie wzrosło w 2020 roku do poziomu niemal czterokrotnie wyższego, niż wskazują na to oficjalne dane wykonania budżetu państwa. To efekt m.in. emisji obligacji przez PFR czy BGK, nieujmowanych w rachunkach budżetowych. I choć w porównaniu z innymi krajami Europy polskie zadłużenie jest wciąż umiarkowane, a nikt nie neguje faktu, że interwencja w obliczu pandemii była potrzebna, to kontynuowanie tego kursu może grozić Polsce kryzysem w perspektywie trzech–czterech lat. (więcej…)

Skomentuj

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ekonomiści apelują o uproszczenie systemu podatkowego. „Cały czas jesteśmy biedniejsi od krajów Europy Zachodniej”

Ekonomiści apelują o uproszczenie systemu podatkowego. „Cały czas jesteśmy biedniejsi od krajów Europy Zachodniej”

Polscy przedsiębiorcy i ekonomiści chcą, aby rząd zharmonizował przedstawione w ostatnim czasie strategie, takie jak Polski Ład, Krajowy Plan Odbudowy czy założenia do ustawy budżetowej. Podkreślają przy tym, że niektóre ich elementy są ze sobą wręcz sprzeczne. Poniekąd wynika to ze skomplikowania systemu podatkowego w Polsce. Tymczasem kolejne przepisy tylko zniechęcają firmy do inwestowania, a ludzi do podejmowania pracy. Ekonomiści apelują więc o uproszczenie systemu i zwiększenie jego neutralności. Odpowiednia reforma mogłaby pobudzić rynek pracy.  (więcej…)

Skomentuj

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Paliwo z recyklingu już za dwa lata na stacjach benzynowych. Kilogram plastiku to litr benzyny lub ON

Paliwo z recyklingu już za dwa lata na stacjach benzynowych. Kilogram plastiku to litr benzyny lub ON

Każdego dnia na świecie wytwarza się ponad milion ton plastiku. Tylko w UE rocznie przybywa 19 mln ton nienadających się do recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych. Nawet 75 proc. z nich jest składowanych na wysypiskach lub kończy bezpośrednio w środowisku naturalnym. Polska firma opracowała technologię, która umożliwia recykling zmieszanych polimerów. Produkt końcowy recyklingu to ciekły węglowodór, który może być stosowany jako surowiec do produkcji czystego plastiku lub jako standardowe komponenty paliwowe. (więcej…)

Skomentuj

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Jak najtaniej zatrudnić pracownika?

Jak najtaniej zatrudnić pracownika?

Niewiele jest rodzajów działalności gospodarczej, które przedsiębiorca może prowadzić w pojedynkę na każdym etapie rozwoju. Niemal każde większe przedsięwzięcie biznesowe, które nie ogranicza się do wykonywania przez nas prostych zleceń, będzie wymagało zatrudnienia pracowników. Jeśli nie chcemy narażać się na kary finansowe zatrudniając nielegalnie, musimy zdawać sobie sprawę z tego, że koszt pracownika to nie tylko wypłata, którą dostaje do ręki. Z roku na rok, razem ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia, rośnie również wysokość kosztów, które ponosi pracodawca. Warto wiedzieć, jaki rodzaj umowy z punktu widzenia przedsiębiorcy jest najkorzystniejszy oraz kogo można zatrudnić, aby zaoszczędzić. Poniżej kilka podpowiedzi.

Jaki rodzaj umowy?

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest zazwyczaj najbardziej pożądaną formą zatrudnienia z perspektywy pracownika, który dzięki niej zyskuje liczne przywileje, takie jak na przykład płatny urlop. Dla pracodawcy jest to jednak nieco mniej korzystne, pod względem kosztów, którymi zostaje obciążony. Część składek ZUS, które zapłacimy za osobę zatrudnioną na umowę o pracę, będzie potrącona z naszej kieszeni. Zakładając, że płacimy najniższą krajową obowiązującą w roku 2021, czyli 2800 zł brutto, do pracownika trafi 2061 złotych, natomiast finalnie koszt zatrudnienia wyniesie 3373 złotych.

Umowa zlecenie

Pracownikowi zatrudnionemu na umowę zlecenie, wypłacamy wynagrodzenie jedynie za przepracowane godziny, więc nie musimy płacić mu, jeśli przebywa na urlopie. W przypadku tego rodzaju umowy, również jesteśmy obciążeni składkami do ZUS. Jednak możemy oszczędzić, jeśli na przykład zatrudnimy studenta do 26 roku życia.

Umowa o dzieło

Zatrudniając pracownika na umowę o dzieło, nie jesteśmy zobligowani do płacenia składek, chociaż warto pamiętać o zgłoszeniu takiej osoby do ZUS w ciągu 7 dni od zawarcia umowy. W przypadku tej formy zatrudnienia, nie ma także ustanowionej stawki minimalnej.

Kogo zatrudniać?

Studenci do 26 roku życia

Jeżeli nasz pracownik studiuje i nie ukończył jeszcze 26 roku życia, nie mamy obowiązku zgłaszania go do ZUS. Dla nas oznacza to przede wszystkim mniejsze koszty zatrudnienia, gdyż nie jesteśmy obciążeni składkami. Wielu przedsiębiorców decyduje się więc na zaproponowanie takim osobom umowy zlecenia lub stażu, jako możliwości zdobycia doświadczenia zawodowego na wczesnym etapie kariery.

Niepełnosprawni

Dobrym rozwiązaniem dla pracodawcy, jest postaranie się o to, aby firma zyskała status Zakładu Pracy Chronionej. Zatrudniając osoby z wyższymi stopniami niepełnosprawności, możemy liczyć na dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W 2020 roku najwyższe miesięczne dofinansowanie na pracownika o znacznym stopniu niepełnosprawności, wynosiło 1950 złotych.

pefron
źródło: PFRON

Zarejestrowani bezrobotni

Dofinansowanie za zatrudnienie pracownika można otrzymać również jeśli zdecydujemy się na osobę bezrobotną, zarejestrowaną w Urzędzie Pracy. Ma ono charakter jednorazowy i można przeznaczyć je między innymi na przystosowanie miejsca pracy. To bardzo dobre rozwiązanie dla przedsiębiorcy, który dopiero rozpoczyna działalność i potrzebuje niewielkich funduszy na rozkręcenie firmy.

kig
źródło: KIG

Pracownicy zdalni

Ciąć koszty, związane z zatrudnieniem pracowników, można na różne sposoby. Dużą oszczędnością, o ile to możliwe w przypadku specyfiki naszej działalności, jest postawienie na zdalny zespół. Nie musimy wówczas opłacać lokalu lub wynajmować biura, a co za tym idzie, nie płacimy za zorganizowanie przestrzeni dla naszych pracowników, sprzęt oraz dostęp do internetu.

Skomentuj

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Do jakiej kwoty można płacić gotówką? Dowiedz się, jakie ograniczenia dotyczą przedsiębiorców

Do jakiej kwoty można płacić gotówką? Dowiedz się, jakie ograniczenia dotyczą przedsiębiorców

Walizki pełne banknotów są dziś widokiem, który znacznie częściej raczy wielbicieli filmów sensacyjnych i mafijnych historii, niż współczesnych przedsiębiorców. Opiewające na duże kwoty transakcje pomiędzy firmami, przeważnie odbywają się bezgotówkowo. Powodem takiego stanu rzeczy są proste i wygodne rozwiązania, które dla biznesu oferuje bankowość elektroniczna. Szybkość przelewów oraz transparentność transakcji online to duża pomoc w zarządzaniu środkami finansowymi, która dodatkowo upraszcza także rozliczanie się z Urzędem Skarbowym. Co więcej, przeciwko płatnościom gotówkowym, przemawiają również obecnie obowiązujące przepisy. Prawo przedsiębiorców wyraźnie określa limit płatności gotówkowych, dotyczących transakcji między firmami. Ustawa przeciwdziałająca praniu brudnych pieniędzy również wprowadziła kilka zmian, dotyczących płatności gotówkowych od klienta.

Limit płatności gotówkowych B2B

Wszelkie transakcje gotówkowe, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, które zachodzą między przedsiębiorcami, według art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku, nie mogą przekraczać 15 tysięcy złotych. Nie ma tutaj znaczenia liczba płatności, która wynika z takiej transakcji. Co z transakcjami w obcych walutach? Należy przeliczać je według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski. Pod uwagę powinno się brać dane obowiązujące w dniu roboczym, poprzedzającym transakcję. Konsekwencją obowiązujących przepisów, dotyczących płatności gotówkowych, jest przede wszystkim sposób rozliczania kosztów uzyskania przychodów. Jeżeli płatność gotówkowa przekroczyła 15 tysięcy złotych, nie ma możliwości zakwalifikowania transakcji, jako kosztu podatkowego. Warto pamiętać, że limit płatności gotówkowych, określony przez Prawo przedsiębiorców, nie dotyczy sytuacji, w której jedną ze stron transakcji jest osoba prywatna.

ustawa
Źródło: https://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/2051_u.htm

Chcesz dobrze zarządzać swoimi pieniędzmi?  Zobacz tutaj


Limit płatności gotówkowych od klienta

Płatności gotówkowe za towary lub usługi, wpływające od klienta, również objęte są pewnymi restrykcjami, zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (1 marca 2018) oraz ustawą Anti Money Loundering (30 marca 2021). Jeżeli przedsiębiorca przyjmuje od klienta płatność gotówkową związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą, która przekracza 10 tysięcy euro, staje się instytucją obowiązaną, czyli narażoną na ryzyko związane z udziałem w procederze przestępczym. Oznacza to, że obowiązany przedsiębiorca, pod groźbą sankcji administracyjnych lub karnych, musi zastosować określone środki bezpieczeństwa w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy. Do takich środków bezpieczeństwa należą między innymi wykonanie analizy ryzyka, identyfikacja klienta czy raportowania podejrzanych transakcji. Informacje o transakcjach gotówkowych przekraczających 10 tysięcy euro, powinny być również przekazywane do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

Skomentuj

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *