To już oficjalne, w 2021 roku Polska rozpoczęła pracę nad wprowadzeniem nowych praw regulujących finansowanie społecznościowe. Jest to konieczność, która pozwoli dostosować polskie prawo do regulacji Unii Europejskiej. Nowe przepisy zostaną wprowadzone w listopadzie, który okrzyknięty został mianem miesiąca crowdfundingu.
W celu usprawnienia działań związanych z wprowadzeniem nowych regulacji, ZPF oraz przedstawiciele branży finansowania, zorganizują szereg wydarzeń edukacyjnych oraz informacyjnych, takich jak webinary, publikacje eksperckie czy prezentacje i panele podczas wydarzeń branżowych. Przygotowany zostanie również raport na temat aktualnej sytuacji rynku finansowania społecznościowego w Polsce. Finał akcji polegać będzie na spotkaniu głównych przedstawicieli branży crowdfundingowej, który odbędzie się właśnie w listopadzie.

Share.

Leave A Reply