Pieniądze od Santander Bank Polska dla MŚP. Wsparcie uzyska nawet 110 tysięcy firm!

Pieniądze od Santander Bank Polska dla MŚP. Wsparcie uzyska nawet 110 tysięcy firm!

Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego (Grupa EBI), którą tworzy Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI), podpisała umowę z Grupą Santander Bank Polska na trzecią transakcję sekurytyzacji syntetycznej. Pieniądze trafią do firm z sektora MŚP.

Wsparcie MŚP

Celem tej transakcji jest odpowiedź na potrzeby związane z kapitałem obrotowym i płynnością, a także na ograniczenia inwestycyjne polskich MŚP i Mid-cap w związku z epidemią Covid-19. W ramach sekurytyzacji syntetycznej, Grupa EBI udzieli gwarancji dla transzy mezzanine w wysokości 284 mln PLN (ok. 64 mln EUR) oraz transzy senior w wysokości 1,7 mld PLN (ok. 380 mln EUR).

Sekurytyzowany portfel to portfel zróżnicowanych należności leasingowych Santander Leasing S.A., spółki zależnej w pełni kontrolowanej przez Santander Bank Polska S.A. (dawniej Bank Zachodni WBK S.A.).

– Bardzo się cieszymy, że jesteśmy stroną umowy EBI na trzecią sekurytyzację syntetyczną z Grupą Santander w Polsce. Dzięki uwolnieniu kapitału regulacyjnego w wyniku sekurytyzacji należności leasingowych, Santander Leasing zwiększy swoją zdolność oferowania finansowania MŚP na korzystniejszych warunkach. To jest pierwsza transakcja sekurytyzacji, którą EFI zawarł ze spółką leasingową od marca i pokazuje nasze zaangażowanie w utrzymanie dostępności sekurytyzacji w Polsce nawet w tak trudnym momencie dla rynków kapitałowych – powiedział prezes EFI Alain Godard.

10 mld zł dla 100 tysięcy firm

Kapitał uwolniony dzięki transakcji pozwoli Santander Leasing udzielić nowego finansowania w wysokości ok. 2,8 mld PLN beneficjentom, którzy spełnią określone kryteria. Podobnie jak dwie poprzednie transakcje (pierwsza transakcja miała miejsce pod koniec 2018 r., a druga w połowie 2019 r.), również ta operacja korzysta ze wsparcia Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFSI), filaru finansowego Planu inwestycyjnego dla Europy (Planu Junckera).

Celem wszystkich trzech transakcji jest wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw, odpowiadając jednocześnie na różne potrzeby rynkowe. W lipcu 2019 r. Grupa EBI zawarła umowę z Santander Consumer Bank, inną spółką zależną Grupy Santander w Polsce, na udzielenie gwarancji na ryzyko w ramach transzy mezzanine i senior portfela kredytów konsumenckich.

Transakcja ta skupiała się na mikro przedsiębiorstwach i promowała równość płci w biznesie. W grudniu 2018 r. Grupa EBI zgodziła się udzielić gwarancji na ryzyko w ramach transzy mezzanine i transzy senior portfela kredytów konsumenckich udzielonych przez Santander Bank Polska, których cel wiązał się chociaż częściowo z zapobieganiem zmianom klimatu. W zamian za udzielenie gwarancji, Grupa Santander Bank Polska zobowiązała się do udzielenie nowego finansowania w wysokości 10,3 mld PLN, które ma wesprzeć ok. 110 tys. MŚP oraz ok. 1,7 mln miejsc pracy w Polsce.

– Bardzo się cieszymy, że nasza owocna relacja tak dobrze się rozwija. Nasza współpraca ewoluowała od projektów związanych czysto z finansowaniem do bardziej złożonych przedsięwzięć związanych z zabezpieczeniem ryzyka, takich jak sekurytyzacja syntetyczna. Warto podkreślić, że wszystkie te projekty pomagają również naszym klientom, ponieważ pozwalają nam oferować bardziej atrakcyjne cenowo produkty i zapewniać finansowanie w tych trudnych czasach pandemii Covid-19. Liczba firm, którym udało nam się pomóc dzięki współpracy z EBI i EFI, jest rzeczywiście imponująca – dodaje Maciej Reluga, CFO Grupy Santander Bank Polska.

Źródło: inf. prasowa
Fot. pixabay.com
Skomentuj

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *