Rada Przedsiębiorczości apeluje do kandydatów na prezydenta. Chce utrudnić podnoszenie podatków

Rada Przedsiębiorczości apeluje do kandydatów na prezydenta. Chce utrudnić podnoszenie podatków

Rada Przedsiębiorczości, w skład której wchodzi m.in. Konfederacja Lewiatan, wystąpiła z apelem do kandydatów na prezydenta Polski. Stowarzyszenie chce przede wszystkim, by przyszły prezydent dbał o wysoki standard stanowionego prawa. Rada domaga się również ograniczeń w podnoszeniu podatków.

W trosce o MŚP

Apel Rady spowodowany jest troską o polską gospodarkę oraz firmy z sektora MŚP. To właśnie małe i średnie przedsiębiorstwa odpowiedzialne są za tworzenie niemal połowy polskiego PKB. Co równie istotne, zatrudnienie znajduje w nich ponad 68% ogólnej liczby pracowników sektora przedsiębiorstw.

Z uwagi na powyższe, Rada Przedsiębiorczości wystosowała apel do Andrzeja Dudy i Rafała Trzaskowskiego. Poniżej prezentujemy jego treść:

„W przypadku wygrania wyborów na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązuję się do kierowania się następującymi nadrzędnymi zasadami dbałości o wysoki standard stanowienia prawa przy podejmowaniu decyzji w sprawie podpisania ustaw gospodarczych uchwalonych w parlamencie:

  1. ustawa nie może pogarszać warunków prawnych wykonywania działalności gospodarczej (co nie wyklucza regulacji w nowych sferach);
  2. konieczne jest zachowanie vacatio legis umożliwiającego przedsiębiorcom wdrożenie legislacji, przy czym nigdy nie krótszego niż 3 miesiące;
  3. niedochowanie obowiązku przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu z Radą Dialogu Społecznego dyskwalifikuje ustawę do podpisu.

Ponadto zobowiązuję się do podjęcia inicjatywy legislacyjnej w zakresie wprowadzenia konstytucyjnej gwarancji, iż uchwalenie nowych i podnoszenie obecnych podatków i parapodatków będzie wymagało większości 3/5 głosów w Sejmie”.

Zwiększy się stabilność gospodarki

Jak tłumaczy Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich, prezes Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE), Rada nie jest przeciwko ogólnemu podnoszeniu podatków „kiedy jest to niezbędne”.

– Konieczność budowy szerszego konsensusu wokół zmian w tym zakresie powoduje jednak, że przedstawiony projekt ustawy musi zostać dobrze dopracowany, uwzględniać zasadne uwagi zgłoszone w toku uprzednio przeprowadzonych konsultacji, a także zawierać rzetelnie przygotowane, obszerne uzasadnienie wraz z wiarygodną oceną skutków regulacji – wyjaśnia Kowalski.

Podobnego zdania jest Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan. W jego opinii „wypełnienie takiego zobowiązania przez Prezydenta RP w znaczący sposób przyczyniłoby się do poprawy standardów legislacyjnych”. To zaś przyczyniłoby się do zwiększenia przewidywalności i stabilności polskiego prawa podatkowego.

– Wszelkie zmiany skutkujące wzrostem obciążeń podatkowych lub parapodatkowych powinny – przed ich wprowadzeniem – zostać szeroko przedyskutowane w gronie zarówno rządzącej koalicji, jak również i parlamentarnej opozycji, pracodawców, przedsiębiorców oraz związków zawodowych  – mówi Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan.

Dobre prawo = silna gospodarka

W apelu do kandydatów Rada Przedsiębiorczości podkreśla, że jednym z najważniejszych determinantów stabilnego i harmonijnego rozwoju gospodarczego kraju, na który bezpośrednio oddziałują władze publiczne, jest jakość procesu stanowienia prawa. Jak wynika z badań – niejasne, trudne w interpretacji przepisy prawa od lat wskazywane są przez przedsiębiorców jako jedna z głównych barier dla rozwoju ich działalności.

Niepewność odnośnie co do kształtu możliwych zmian legislacyjnych, ograniczony zakres konsultacji oraz krótki czas między uchwaleniem nowych przepisów a terminem ich wejścia w życie stanowi poważny hamulec dla procesów inwestycyjnych w firmach, które wiążą się z tworzeniem nowych miejsc pracy.

Organizacje zwracają uwagę, że Polska stoi obecnie przed ogromnymi wyzwaniami związanymi z odbudową gospodarki po pandemii koronawirusa – a międzynarodowe stosunki handlowe, przepływy kapitałowe i globalne łańcuchy wartości w nowej rzeczywistości nie będą wyglądały już w taki sam sposób, jak u progu 2020 roku. W celu ochrony, a nawet umocnienia pozycji naszego kraju w tym turbulentnym zewnętrznym otoczeniu ekonomicznym konieczne jest wykorzystanie wszelkich dostępnych źródeł konkurencyjnych przewag i motorów wzrostu.

Źródło: inf. prasowa
Fot. pixabay.com
Skomentuj

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *