Ustawa budżetowa podpisana przez prezydenta. Głównym celem programy rządowe i pobudzenie gospodarki

Ustawa budżetowa podpisana przez prezydenta. Głównym celem programy rządowe i pobudzenie gospodarki

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę budżetową na 2021 rok. Jak przekonuje Ministerstwo Finansów budżet jest bezpieczny i dobrze przemyślany. Deficyt na poziomie 82,3 mld zł ma bowiem umożliwić dźwignięcie polskiej gospodarki.

Ponad 80 mld na minus

Zgodnie z treścią ustawy tegoroczne dochody budżetu państwa wyniosą 404,5 mld zł. Natomiast wydatki pochłoną 486,8 mld zł. Oznacza to, że szacowany przez rząd deficyt osiągnie poziom 82,3 mld zł.

– Przygotowaliśmy bezpieczny i wspierający odbudowę gospodarki budżet na 2021 r. Wydatki pozwolą zabezpieczyć środki na wzmocnienie rozwoju gospodarki. Na poziom dochodów wpływy będą miały powrót gospodarki na ścieżkę wzrostu oraz kontynuowane i nowe działania uszczelniające system podatkowy. Środki przeznaczymy na pobudzanie gospodarki, działania proinwestycyjne oraz na kontynuację programów rządowych – mówi minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

Co zakłada budżet na 2021 rok?

Głównym źródłem przychodów będą oczywiście podatki. Dochody z tego tytułu są prognozowane na poziomie 369,1 mld zł. Jest to suma o 5,5% wyższa w stosunku do prognozowanych dochodów przyjętych w projekcie nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2020. Na poziom dochodów podatkowych w 2021 r., oprócz sytuacji makroekonomicznej, wpłynie też kontynuacja oraz wprowadzenie nowych działań ukierunkowanych na dalsze uszczelnienie systemu podatkowego. Planowane dochody z podatku od sprzedaży detalicznej wyniosą 1,5 mld zł, a NBP ma wpłacić do budżetu 1,3 mld zł ze swojego zysku.

Dochody z budżetu środków europejskich wyniosą natomiast 80,5 mld zł. Wydatki szacuje się z kolei na 87,3 mld zł, co daje deficyt w wysokości 6,9 mld zł.

Jakie uwarunkowania makroekonomiczne zostały przyjęte?

W tym miejscu warto wspomnieć o podstawowych uwarunkowaniach makroekonomicznych, jakie przyjęli rządzący. A są one bardzo optymistyczne. PKB ma wzrosnąć w ujęciu realnym o 4%. Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ma wynieść 1,8%. Przeciętny roczny fundusz wynagrodzeń w gospodarce narodowej ma z kolei wzrosnąć o 2,6%, a spożycie prywatne o 6,3%.

Ministerstwo Finansów ustaliło także deficyt sektora finansów publicznych na poziomie ok 6% PKB. Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniesie z kolei 64,1% PKB.

40 mld na 500+?

Minister Finansów podkreśla, że tegoroczny budżet powstał w oparciu o Stabilizującą Regułę Wydatkową. Pozwoli to realizować rządzącym wszystkie programy społeczne. „Rodzina 500+” i „Dobry Start” pochłoną w tym roku 42,4 mld zł. Poza tym rząd zdecydował się zwiększyć nakłady na finansowanie ochrony zdrowia. Będą one wynosić 5,3% PKB, co da dodatkowe 11,6 mld zł. Poza tym zostaną wypłacone 13. i 14. emerytury, a od 1 marca 2021 roku nastąpi waloryzacja rent i emerytur.

Tegoroczny budżet zakłada także:

  • finansowanie zadań w ramach Funduszu Solidarnościowego,
  • finansowanie potrzeb obronnych Polski na poziomie zwiększonym do 2,2 proc. PKB,
  • wzrost wydatków w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki oraz dotacji celowych dla instytutów badawczych,
  • fundusze na poprawę bezpieczeństwa przeciwpowodziowego,
  • finansowanie zadań w obszarze mieszkalnictwa,
  • zadania w zakresie infrastruktury drogowej oraz kolejowej.
Źródło: oprac. własne
Fot. Ministerstwo Finansów
Skomentuj

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Branża handlowa apeluje o likwidację zakazu handlu w niedziele. „Straty są w zasadzie nie do odrobienia”

Branża handlowa apeluje o likwidację zakazu handlu w niedziele. „Straty są w zasadzie nie do odrobienia”

Na około 32 mld zł są szacowane straty galerii handlowych po trzykrotnym lockdownie. Ich właściciele odnotują przychody o ok. 5 mld zł niższe, czyli ponad 45 proc. rocznych przychodów. Obiekty handlowe wciąż nie odbudowały wskaźników odwiedzalności do poziomów sprzed pandemii. Dlatego branża apeluje do rządu o przywrócenie handlu w niedziele, co pozwoliłoby jej odrobić choć część strat po lockdownie. Bez tego kroku i innych inicjatyw ze strony rządzących branża będzie musiała zrewidować swoje plany inwestycyjne i zredukować część spośród 400 tys. etatów. (więcej…)

Skomentuj

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Lockdowny kosztowały polskich przedsiębiorców 31 mld zł! Z każdym miesiącem straty będą wyższe

Lockdowny kosztowały polskich przedsiębiorców 31 mld zł! Z każdym miesiącem straty będą wyższe

Na Liczniku Strat Lockdownowych, uruchomionym w lutym br., na razie jest 31 mld zł. To koszty, jakie poniosły firmy, i zyski, które utraciły od marca 2020 roku. W opinii analityków ZPP i WEI największe szkody w gospodarce wyrządził pierwszy wiosenny lockdown, a najbardziej ucierpiały sektory handlu detalicznego oraz hurtowego oraz wciąż zamknięte branże, czyli m.in. kulturalno-rozrywkowa oraz sportowa. Eksperci oceniają, że z zagrożeniem epidemiologicznym można było poradzić sobie lepiej niż poprzez zamrażanie gospodarki. (więcej…)

Skomentuj

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Wrocław zawiesza opłatę za koncesję na alkohol. Skorzysta z niej około 1000 firm

Wrocław zawiesza opłatę za koncesję na alkohol. Skorzysta z niej około 1000 firm

Coraz więcej miast – na mocy nowych przepisów – zwalnia przedsiębiorców z opłaty koncesyjnej za alkohol. Uchwały w tej sprawie przyjęto wczoraj w Warszawie i Wrocławiu. Urzędnicy w stolicy Dolnego Śląska szacują, że z ulgi tej skorzysta około tysiąca podmiotów z branży gastronomicznej. Wcześniej zwolniono wrocławskich restauratorów oraz właścicieli barów i pubów z opłat za ogródki. (więcej…)

Skomentuj

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Branża piwowarska kończy rok 2020 na minusie. Akcyza i podatek cukrowy dały o sobie znać

Branża piwowarska kończy rok 2020 na minusie. Akcyza i podatek cukrowy dały o sobie znać

Branża piwowarska dotkliwie odczuła ograniczenia w działalności sklepów i lokali gastronomicznych, spadek ruchu turystycznego oraz brak imprez masowych. To wszystko wpłynęło na kilkuprocentowy spadek sprzedaży piwa w 2020 roku. Największy dotyczył najpopularniejszego segmentu alkoholowych lagerów.  (więcej…)

Skomentuj

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Polacy popierają protest mediów. Nie chcą też wprowadzenia dla nich nowego podatku

Polacy popierają protest mediów. Nie chcą też wprowadzenia dla nich nowego podatku

Niemal siedmiu na dziesięciu Polaków nie popiera nałożenia na media dodatkowego podatku. Patrząc na wiek respondentów, widać, że najwięcej oponentów jest w grupie mającej od 18 do 22 lat. Przedstawiona koncepcja nie podoba się głównie osobom, które żyją w miastach liczących 100-199 tys. i ponad 500 tys. mieszkańców. Zdaniem prawie 65% badanych, koncerny medialne dobrze zrobiły, że w proteście wyłączyły swoje programy i strony internetowe. (więcej…)

Skomentuj

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *