Bezpieczeństwo pracowników w każdym zakładzie jest związane z odpowiednimi warunkami. Obowiązek ich spełnienia spoczywa na pracodawcy, dlatego każdy właściciel mniejszej oraz większej firmy powinien doskonale znać przepisy z zakresu BHP. Dopilnowanie spełnienia tych warunków nie tylko pozwala uniknąć konsekwencji prawnych, ale również przyczynia się do zwiększenia efektywności i wydajności pracowników. Jednym z najważniejszych czynników wpływających na bezpieczeństwo zatrudnionych osób jest wysokiej jakości oświetlenie przemysłowe. Wysoka jakość nie zawsze musi oznaczać ogromną inwestycję, tym bardziej że obecnie pracodawcy mogą korzystać z dofinansowania do wymiany oświetlenia. Sprawdź, w jaki sposób podnieść komfort pracowników!

Dofinansowanie do wymiany oświetlenia – podstawy programu

Dofinansowania obejmują działania polegające na zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłowych. Przedsiębiorcy mają możliwość uzyskania dodatkowych środków na zakup maszyn oraz ich zabezpieczenie, na dostarczanie pracownikom niezbędnych środków ochrony indywidualnej, a także na wyposażenie obiektu w nowoczesne urządzenia zmniejszające ryzyko wypadków.

Wsparcie finansowe ZUS przewidziane jest również na wymianę oświetlenia miejsc pracy, co bezpośrednio przekłada się na poprawę komfortu, efektywności i bezpieczeństwa zatrudnionych osób. Istnieje również możliwość pozyskania dodatkowych środków na usługi doradcze, w tym przeprowadzenie pomiarów natężenia światła przed rozpoczęciem projektu wymiany oświetlenia na technologię LED. Wszystkie te działania są objęte dostępnymi środkami dofinansowania.

Jeśli chodzi o wysokość dofinansowania do wymiany oświetlenia, maksymalna kwota wynosi do 299 000 złotych dla projektów inwestycyjnych, a dla działań inwestycyjno-doradczych – 300 000 złotych, w tym 299 000 złotych na inwestycje i 1 000 złotych na doradztwo. Poziom wsparcia finansowego wynosi 80%, jednak należy pamiętać, że w przypadku inwestycji takiej jak wymiana oświetlenia, dofinansowanie może sięgać nawet 60 000 złotych.

Dodatkowym źródłem wsparcia finansowego dla inwestycji w oświetlenie przemysłowe są Białe Certyfikaty. Stanowią one świadectwo efektywności energetycznej, które jest wydawane przez Urząd Regulacji Energetyki (URE). Białe Certyfikaty uwzględniają inwestycje związane z redukcją zużycia energii w przedsiębiorstwach, w tym modernizację oświetlenia. Jest to forma bezzwrotnego dofinansowania w przedziale od 5% do nawet 30% kosztów planowanej modernizacji.

W jaki sposób korzystanie z dofinansowania do modernizacji oświetlenia może generować oszczędności dla przedsiębiorstwa?

Modernizacja oświetlenia przy wykorzystaniu dostępnego dofinansowania może przynieść przedsiębiorstwu znaczne oszczędności na wielu płaszczyznach. Po pierwsze – inwestycja w efektywne oświetlenie, np. LED, znacząco obniża zużycie energii elektrycznej. To przekłada się na niższe rachunki za prąd i zdecydowane ograniczenie kosztów eksploatacyjnych związanych z oświetleniem.

Dofinansowanie do modernizacji oświetlenia często obejmuje także zakup energooszczędnych technologii oraz urządzeń sterujących, umożliwiających bardziej precyzyjne zarządzanie oświetleniem w zależności od potrzeb. To z kolei minimalizuje marnotrawstwo energii w sytuacjach, gdy oświetlenie nie jest w pełni wykorzystywane.

Ponadto inwestycje w nowoczesne oświetlenie przemysłowe, zwłaszcza oparte na technologii LED, charakteryzują się dłuższym okresem eksploatacji i mniejszą awaryjnością.

Share.

Zostaw komentarz