Autor: Redakcja

Już niebawem każde przedsiębiorstwo czeka konieczność zaadaptowania się do nowych realiów i wyzwań w polskim systemie fakturowania. Wiążą się one z obowiązkową obsługą KSeF i faktur ustrukturyzowanych. Rewolucja technologiczna, zmiany w przepisach podatkowych i organizacji pracy mogą okazać się problematyczne zwłaszcza dla firm, które do tej pory nie podjęły działań przystosowawczych. Sprawdź, jak warto wesprzeć proces wdrożenia faktur ustrukturyzowanych  w dużych przedsiębiorstwach.

Czytaj więcej

Pracownik niepełnosprawny jest równie potrzebnym i przydatnym pracownikiem na rynku, co osoba, która nie zmaga się z żadnymi problemami natury zdrowotnej. Pracodawca zatrudniający pracownika niepełnosprawnego może liczyć na różne przywileje i wsparcie finansowe do jego wynagrodzenia. W zamian za to jest zobligowany do przestrzegania przywilejów i praw takiego pracownika. W ramach rozliczenia rocznego z Urzędem Skarbowym, pracownik niepełnosprawny może liczyć na dodatkowe preferencje przy składaniu PIT-u.

Czytaj więcej

Posiadanie grupy inwalidzkiej, orzeczenia o jednym z trzech stopni niepełnosprawności, czy orzeczenia o niezdolności do pracy, w żaden sposób nie stanowi zakazu pracy dla nikogo. Osoby z grupą inwalidzką mogą zostać zatrudnione zarówno w zakładach pracy chronionej, jak i na otwartym rynku pracy.

Czytaj więcej

Każdy pracodawca, zatrudniający osobę niepełnosprawną, musi mieć świadomość tego, że oprócz różnego rodzaju ulg i przywilejów wynikających z utworzenia stanowiska pracy dla takiego pracownika, obowiązuje go również przestrzeganie wszelkich praw pracowników niepełnosprawnych. Prawa te są w pewnej mierze takie same bez względu na stopień niepełnosprawności, a w części kwestii są uzależnione od tego, czy pracownik taki ma znaczny, umiarkowany, czy też lekki stopień niepełnosprawności, bądź orzeczenie równoważne z ZUS-u o niezdolności do pracy.

Czytaj więcej

W rozliczeniach rocznych z urzędem skarbowym, inwalidzi, renciści, czy osoby niepełnosprawne mogą korzystać z określonych odliczeń podatkowych, które nazwane są zbiorczo ulgą rehabilitacyjną. Aby móc skorzystać z tychże ulg należy posiadać orzeczenie o niepełnosprawności lub decyzję o niezdolności do pracy z ZUS-u. Inną grupą mogącą skorzystać z tej ulgi są opiekunowie wymienionych powyżej osób, gdy osoba z grupą inwalidzką jest na ich utrzymaniu. Opiekunem takim może być: dziecko własne, współmałżonek, pasierb, rodzic, rodzic współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, synowa, zięć, dziecko przysposobione lub dziecko obce przyjęte na wychowanie oraz od 2024 r. także dziadkowie względem wnuków.

Czytaj więcej

Bezpieczeństwo pracowników w każdym zakładzie jest związane z odpowiednimi warunkami. Obowiązek ich spełnienia spoczywa na pracodawcy, dlatego każdy właściciel mniejszej oraz większej firmy powinien doskonale znać przepisy z zakresu BHP. Dopilnowanie spełnienia tych warunków nie tylko pozwala uniknąć konsekwencji prawnych, ale również przyczynia się do zwiększenia efektywności i wydajności pracowników. Jednym z najważniejszych czynników wpływających na bezpieczeństwo zatrudnionych osób jest wysokiej jakości oświetlenie przemysłowe. Wysoka jakość nie zawsze musi oznaczać ogromną inwestycję, tym bardziej że obecnie pracodawcy mogą korzystać z dofinansowania do wymiany oświetlenia. Sprawdź, w jaki sposób podnieść komfort pracowników!

Czytaj więcej

Kuchenki mikrofalowe są powszechnie używane – zarówno w domach, jak i w miejscu pracy, gdy trzeba szybko odgrzać gotowy posiłek. Jednak nie wszyscy mają zaufanie do tych urządzeń. Wciąż można spotkać głosy o tym, że korzystanie z mikrofalówki może być niezdrowe, a nawet niebezpieczne. Ile prawdy jest w tych stwierdzeniach? Warto to wyjaśnić! Obalamy największe mity związane z użytkowaniem kuchenki mikrofalowej!

Czytaj więcej

Prawo nadal jest jednym z najchętniej wybieranych kierunków studiów. Z danych Ministerstwa Edukacji i Nauki wynika, że w rekrutacji na rok akademicki 2022/2023 na studia prawnicze aplikowało aż 22 066 osób. Popularność tego kierunku nie powinna jednak dziwić – perspektywy zawodowe dla absolwentów prawa wciąż są znakomite.

Czytaj więcej

W erze cyfrowej, gdzie uwaga konsumenta jest cenna a konkurencja intensywna, reklama staje się kluczowym elementem strategii marketingowej. Szczególnie kampanie PPC (Pay-Per-Click) na YouTube wyróżniają się swoją skutecznością i zasięgiem, zdobywając popularność wśród marketerów. Dzięki możliwości precyzyjnego targetowania i efektywności kosztowej te kampanie stanowią niezbędny element w arsenale narzędzi reklamowych, umożliwiając firmom dotarcie do szerokiej publiczności z niespotykaną dotąd dokładnością.

Czytaj więcej