Pomysł na świetny biznes, fundusze na realizację inwestycji, know how, umiejętności oraz zdolności przywódcze – te wszystkie cechy musi posiadać przedsiębiorca, który chce odnieść sukces. Co jednak w przypadku, gdy czegoś nam brakuje? Albo kiedy wspaniały patent biznesowy podsunął nam szwagier? Czy nasza działalność gospodarcza musi być jednoosobowa, jeśli znamy kogoś z kim łączy nas pasja do danej branży i smykałka do interesów? W takim wypadku możemy rozważyć założenie firmy dwuosobowej, za którą odpowiedzialność weźmiemy razem z naszym wspólnikiem. Jeśli jesteśmy gotowi dzielić z kimś zobowiązania, a później również zyski, zdecydowanie powinniśmy dowiedzieć się więcej na temat spółek.

gus
Źródło: GUS

Spis treści:

 1. ​Czym jest spółka?
 2. Rodzaje spółek
  1. Spółka cywilna
  2. Spółka jawna
  3. Spółka partnerska
  4. Spółka komandytowa
  5. Spółka komandytowo-akcyjna
  6. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  7. Spółka akcyjna
 3. Jak założyć spółkę?

​Czym jest spółka?

Spółką nazywamy działalność gospodarczą prowadzoną przez przynajmniej dwie osoby prawne lub fizyczne. Celem istnienia takiego biznesowego sojuszu jest osiąganie jak największych zysków, poprzez konkretne, powtarzalne czynności. W praktyce oznacza to, że spółką jest firma należąca do więcej niż jednej osoby, która ma zarabiać na siebie i swoich właścicieli. Na rynku funkcjonują różne rodzaje spółek, a każda z nich ma swoje zalety i wady, które przedsiębiorca powinien rozważyć, zanim podejmie decyzje o rodzaju działalności.

Źródło: GUS

​Rodzaje spółek

​Spółka cywilna

Spółka cywilna to rodzaj działalności, na który decydują się wspólnicy darzący się dużym zaufaniem, bowiem za zobowiązania odpowiadają solidarnie, całym swoim majątkiem. Może to być więc rozwiązanie dla rodzinnych biznesów czy małżeństw. Koszt założenia takiej spółki nie jest wygórowany, a formalności ograniczone do minimum. Wystarczy podpisać umowę oraz wnieść wkłady własne.

BIK
BIK 2016

​Spółka jawna

Spółka jawna podlega prawu handlowemu, a nie tak jak spółka cywilna, kodeksowi cywilnemu. Nie wymaga wkładów własnych od przedsiębiorców, którzy decydują się na jej założenie, jednak w przypadku, kiedy majątek spółki nie pokrywa jej zobowiązań, może się to okazać problematyczne. Wierzyciele mogą bowiem wówczas zażądać spłaty z majątków osobistych. Ten typ spółki wybieramy, kiedy planujemy założenie większego przedsiębiorstwa. Daje nam ona możliwość między innymi zaciągania kredytów na spółkę.

​Spółka partnerska

Jeśli zarówno jeden, jak i drugi wspólnik wykonuje wolny zawód, taki jak lekarz, adwokat, aptekarz czy architekt, wskazane będzie założenie spółki partnerskiej. To dość wygodne rozwiązanie, gdyż wkład własny nie jest wymagany, a każdy z partnerów odpowiada tylko i wyłącznie za siebie.

​Spółka komandytowa

Podstawą do powstania spółki komandytowej jest akt notarialny. Mogą założyć ją co najmniej dwie osoby fizyczne lub prawne, jednak ich role oraz odpowiedzialność są podzielone. Komplementariusz ma prawo do reprezentowania spółki, a za jej zobowiązania odpowiada całym swoim majątkiem. Komandytariusz odpowiada za zobowiązania jedynie do kwoty, którą zainwestował w firmę, jednak nie reprezentuje jej w żaden sposób. To dobra forma współpracy dla przedsiębiorcy, który potrzebuje dofinansowania, jednak woli samodzielnie zarządzać (komplementariusz) lub dla osoby, która chce jedynie mieć udział w części zysków i nie jest zainteresowana kierowaniem działaniami firmy (komandytariusz).

komandytowa
Źródło: GUS, opracowanie komandytowa.pl

 

​Spółka komandytowo-akcyjna

W spółce komandytowo-akcyjnej mamy komplementariusza oraz akcjonariusza. W tym wypadku komplementariusz reprezentuje spółkę i odpowiada za nią całym majątkiem, a akcjonariusz ma za zadanie wnieść wkład do majątku spółki, który wynosić musi minimum 50 tysięcy złotych. W celu założenia tego rodzaju działalności gospodarczej należy również podpisać statut spółki u notariusza.

​Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z o.o. to najczęstszy wybór przedsiębiorców. Dużą zaletą w tym wypadku jest to, że wspólnicy nie odpowiadają własnym majątkiem za zobowiązania spółki, gdyż posiada ona osobowość prawną. Założyć ją można posiadając kapitał w wysokości 5 tysięcy złotych oraz zawierając umowę spółki. Należy jednak uwzględnić w naszych kosztach, że taka forma działalności będzie wymagała prowadzenia pełnej księgowości.

​Spółka akcyjna

Minimalny kapitał spółki akcyjnej to 50 tysięcy złotych. Wnoszą go osoby zwane akcjonariuszami, które nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Wierzyciele mogą ubiegać się o spłaty jedynie do wysokości kapitału akcyjnego. Tę formę wybiera się znacznie rzadziej niż spółkę z o.o., ze względu na skomplikowane formalności związane z jej prowadzeniem oraz wysoki koszt.

Źródło: GUS

​Jak założyć spółkę?

Pierwszą rzeczą, jakiej będziemy potrzebować do założenia firmy dwuosobowej, będzie nasz partner biznesowy. Stosownie do naszego zapotrzebowania, kompetencji oraz możliwości finansowych, powinniśmy wybrać wspólnika oraz rodzaj spółki. Jeśli razem z zaufaną osobą chcemy realizować nasze pasje i dzielić się pracą, zdecydujemy się na spółkę cywilną. Spółka komandytowa natomiast sprawdzi się, gdy jedno z nas ma fundusze, a drugie niezbędne umiejętności do wprowadzenia w życie biznesplanu. Następnie należy zadbać o wszelkie formalności, spisać umowę lub akt notarialny, wnieść wkład własny oraz uzyskać wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Wówczas wybieramy również kod PKD, który określa to, czym zajmuje się nasza firma. Zależnie od specyfiki działalności oraz rodzaju spółki, należy także zatroszczyć się o firmowe konto bankowe czy księgowość.

Share.

Zostaw komentarz