Jak założyć spółkę przez Internet?

Jak założyć spółkę przez Internet?

Planując swoją karierę w biznesie, należy mieć na uwadze, że nie uniknie się tzw. papierologii. Zezwolenia, umowy wynajmu lokalu, zatrudnianie pracowników, księgowość – to wszystko obszary, w których należy dobrze się orientować i dopilnować terminowego załatwiania formalności z tym związanych. Na szczęście jednak dzisiaj przedsiębiorca ma do dyspozycji wiele narzędzi i udogodnień, na które jeszcze dekadę czy dwie temu nie mogli liczyć jego poprzednicy. Warto być na bieżąco, aby ułatwić sobie prowadzenie firmy i nie zostać w tyle za konkurencją, która śledzi innowacje technologiczne. Już na starcie możemy sobie wiele ułatwić, na przykład zakładając działalność przez Internet. Podpowiadamy, jak wygląda sytuacja dla tych, którzy chcieliby założyć spółkę bez wychodzenia z domu.


Spis treści:

 1. Co to jest spółka? Poznaj swoje opcje
 2. Spółka przez internet – czy to możliwe?
 3. S24 – zakładanie spółki przez internet

Co to jest spółka? Poznaj swoje opcje

Jednoosobowa działalność gospodarcza to forma działalności, która z powodu pewnych zawirowań prawnych w naszym kraju, zaczęła wypadać z łask. Coraz więcej osób zaczyna rozważać spółkę jako korzystniejszą opcję dla swojego biznesu. Pojęcie spółki można najprościej zdefiniować jako formę współdziałania na polu gospodarczym, którą podejmują osoby fizyczne lub prawne. Jej działanie, zależnie od rodzaju spółki, może być oparte na umowie lub statucie. Jeśli więc chcemy założyć spółkę, musimy wybrać taką, której sposób funkcjonowania będzie dla nas najkorzystniejszy.

Rodzaje spółek w Polsce:

 • Spółka cywilna – Zawierają ją co najmniej 2 osoby fizyczne lub prawne, które są zobowiązane do podpisania umowy. Kapitał zakładowy nie jest wymagany. Wspólnicy odpowiadają za spółkę całym swoim majątkiem, także prywatnym.

Spółki osobowe:

 • Spółka jawna – Mogą założyć ją osoby fizyczne, prawne oraz spółki prawa handlowego. Oparta jest na umowie. Wspólnicy wnoszą równy wkład pieniężny lub niepieniężny do kapitału spółki, a za zobowiązania odpowiadają własnym majątkiem.
 • Spółka partnerska – Przeznaczona dla dwóch osób fizycznych, pracujących w tzw. wolnych zawodach. Wymagane jest wniesienie wkładu oraz podpisanie umowy.
 • Spółka komandytowa – Tworzą ją komplementariusze i komandytariusze, czyli odpowiednio osoby, które prowadzą sprawy spółki oraz te, które odpowiadają za nią majątkiem.
 • Spółka komandytowo-akcyjna – Tworzą ją akcjonariusz i komplementariusz. Akcjonariusz nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki, podczas gdy komplementariusz odpowiada całym majątkiem.

Spółki kapitałowe:

 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Spółka dla osób prawnych i fizycznych. Wniesienie kapitału zakładowego w wysokości 5000 złotych jest obowiązkowe. Pojedynczy wkład od jednego wspólnika powinien być nie mniejszy niż 50 złotych. Za zobowiązania odpowiada się do wysokości wniesionego wkładu.
 • Spółka akcyjna – Zakłada ją minimum jedna osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną. Działalność opiera się na emitowaniu akcji, których nabywcy stają się akcjonariuszami. Warunkiem powstania jest podpisanie umowy, statutu spółki oraz minimalny kapitał zakładowy w wysokości 100 000 złotych.
 • Prosta spółka akcyjna – To nowy rodzaj spółki, który dostępny jest od lipca 2021 roku. Dużo bardziej elastyczna forma dla spółki akcyjnej. Minimalny kapitał zakładowy wynosi jedynie 1 złoty.

Spółka przez Internet – czy to możliwe?

Założenie spółki wymaga skonstruowania umowy lub statusu spółki w formie pisemnej lub aktu notarialnego. Jest to zależne od rodzaju spółki. Jeśli chodzi o rejestrację spółki w KRS natomiast, do niedawna można było robić to tradycyjną metodą, składając odpowiedni formularz dostępny w sądach rejestrowych. Dziś jednak można, a nawet trzeba korzystać z systemu teleinformatycznego. Bowiem od 1 lipca 2021 roku zarejestrować spółkę w KRS można jedynie za pośrednictwem Internetu. To oznacza, że nawet jeśli tradycyjną metodą spiszemy statut u notariusza, dokończyć proces możemy jedynie w sieci.

Mamy dwie opcje internetowej rejestracji w KRS:

 1. System S24 – jeśli zakładamy spółkę przez Internet,
 2. Portal Rejestrów Sądowych – jeśli założyliśmy spółkę metodą tradycyjną. 
Formularz w systemie S24, Źródło: ekrs.ms.gov.pl

Zobacz też jak założyć firmę internetową.

S24 – zakładanie spółki przez Internet

Czym jest S24? To system teleinformatyczny, który ma uprościć proces zakładania spółki i umożliwić dopełnienie najważniejszych formalności przez Internet. Automatycznie generuje niezbędne dokumenty, które przedłożone mają zostać w Sądzie Rejonowym. Nie w każdym jednak przypadku będziemy mogli skorzystać z niego, aby założyć naszą spółkę. Możliwe jest to jedynie w przypadku prostszych form działalności, czyli spółek:

 • jawnych,
 • komandytowych,
 • z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • prostych spółek akcyjnych.
Formularz w systemie S24, Źródło: ekrs.ms.gov.pl

Jeśli więc jesteśmy zdecydowani na którąś z tych opcji, możemy rozpocząć proces od założenia konta w S24. Takie konto powinni posiadać wszyscy, którzy zamierzają podpisać umowę spółki, a w przypadku osób prawnych, powinni to być ich reprezentanci. Następnie na koncie pojawią się najważniejsze informacje, takie jak sygnatura nadana naszej sprawie. Kolejne kroki, jakie należy podjąć to:

 1. Wybór formy prawnej, nadanie nazwy oraz wyznaczenie siedziby firmy.
 2. Wypełnienie wzorca umowy.
 3. Podpisanie umowy przez wszystkich wspólników za pośrednictwem podpisu kwalifikowanego, profilu zaufanego lub podpisu osobistego przy pomocy e-dowodu.
 4. Umieszczenie w systemie odpowiednich załączników, czyli:
  • oświadczenia, czy spółka jest cudzoziemcem w rozumieniu Ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,
  • oświadczenia o wyrażeniu zgody osoby powołanej do reprezentowania spółki (konieczność załączania zgody nie dotyczy osoby, która wniosek o wpis podmiotu do rejestru podpisuje lub udzieliła pełnomocnictwa do jego złożenia) wraz z oświadczeniem o jej adresie do doręczeń,
  • listy zawierającej dane oraz adresy do doręczeń osób uprawnionych do reprezentowania spółki.
 5. Opłacenie wniosku (250 złotych za wpis do KRS, 100 złotych za ogłoszenie pierwszego wpisu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” oraz opłata manipulacyjna dla operatora płatności).
 6. Wypełnienie formularza o rejestrację spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Skomentuj

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *