Odpowiednia metodyka pracy pod konkretny projekt IT, czyli sposób, w jaki będzie on realizowany, jest kluczowa dla osiągnięcia sukcesu. Nie ma metod idealnych, ale są takie dobrze skrojone. Kluczowe jest tutaj odpowiednie oszacowanie oczekiwań i czasochłonności zadania na samym początku projektu IT, ale także określenie budżetu i czasu potrzebnego na jego realizację. Dopiero po tym można wybrać optymalną metodę pracy i przystąpić do działania.

Metodyki klasyczne w świecie IT

Metodyki klasyczne zakładają realizację wieloetapową. Należą do nich PRINCE2, PMI, PMBOK oraz klasyczna Waterfall. To sposób pracy, który opisuje się w modelu kaskadowym:

  • Requirements
  • Design
  • Implementation
  • Verification
  • Maintenance

Metoda klasyczna zakłada pracę w uporządkowanym i wielowarstwowym procesie, dlatego bardzo ważne jest, żeby nie rozpoczynać kolejnego etapu, zanim nie skończą się prace nad poprzednim. Wszelkie zmiany podczas pracy przy użyciu tej metodyki wiążą się z ryzykiem, dlatego najlepiej jest ich po prostu unikać.

Kiedy użycie metodyki klasycznej ma najlepsze zastosowanie? 

Metodyka klasyczna sprawdza się podczas realizacji dłuższych projektów lub takich, gdzie produkty i zakres prac są stałe, zmiany nie wymagają szybkiego działania, a najlepiej są ograniczone regulacjami i procedurami (np. sektor publiczny, bankowość). Niewątpliwą zaletą metody klasycznej jest jej transparentność, przejrzystość i skrupulatna dokumentacja każdego etapu projektu. Czas potrzebny na poszczególne etapy jest z góry bardzo dokładnie określony, a klient już na starcie prac ma świadomość kosztów, które ponosi. Rzadko ulegają one drastycznej zmianie. Jednak gdzie zalety, tam i wady. W przypadku pracy metodą klasyczną wadą jest na pewno brak elastyczności, ponieważ wszelkie zmiany i odstępstwa od ustalonego wcześniej planu, wpływają na jakość końcowego efektu. Z uwagi na konieczność bardzo dokładnego riserczu i przygotowania planu pracy, metodyka klasyczna jest też wyjątkowo czasochłonna. Na pierwszym planie są tu zdecydowanie formalności i sztywne zasady, zaś realne potrzeby klienta muszą chwilę zaczekać.

Metodyki zwinne, czyli agile

Inny model proponują tak zwane metodyki zwinne. Zalicza się do nich m.in. AGILE, SCRUM, SAFe, LeSS, Nexus, PRINCE2AGILE czy Kanban. Agile, czyli innymi słowy metodyka zmienna, charakteryzuje się szybkością i pracą na tak zwanych krótkich sprintach, czy inaczej iteracjach. Sposób zarządzania metodą agile jest szybki i elastyczny. W związku z tym, że poszczególne sprinty poprzedzone są podsumowaniem podjętych już działań, a dopiero planowaniem kolejnych, klient jest na bieżąco z tym co dzieje się w jego projekcie. Słowem, które najlepiej określa agile jest dynamika. Ta metodyka pracy umożliwia szybkie reakcje na zmienne realia zachodzące na projekcie, sprawne operowanie zarówno budżetem, jak i pracą poszczególnych członków zespołu realizatorskiego.

Kiedy wybrać agile?

Metodyki agile sprawdzą się najlepiej przy projektach z krótkim deadlinem, wymagających szybkich reakcji. Kładzie się tutaj nacisk na dokumentowanie wyłącznie tego co niezbędne. Agile umożliwia szybkie rozpoczęcie prac, nawet zanim gotowy będzie plan na poszczególne etapy. Pozwala też dokładnie zaplanować budżet. Klient ma dużo większy wgląd w to, co dzieje się na projekcie, w związku z czym może reagować na bieżąco i wprowadzać zmiany. Niestety w przypadku metodyki agile zdarza się, że praca się rozciąga, generuje dodatkowe koszty i nie “dowozi” takiego efektu końcowego, jaki był pierwotnie oczekiwany.

Metodyka hybrydowa w IT

Można zdecydować się na metodykę tylko klasyczną albo tylko agile, ale istnieje też możliwość stworzenia hybrydy tych dwóch sposobów prowadzenia projektów cyfrowych na potrzeby konkretnego projektu. Łączy się wówczas poszczególne komponenty zaczerpnięte z jednej i drugiej metody, połączone w taki sposób, aby zapewnić korzyści dla klienta na każdym polu.

Dobra metodyka to klucz do sukcesu

W prowadzeniu projektów IT wybrana metoda działania będzie kluczem do sukcesu. Jej wybór uzależniony jest oczywiście od wielu czynników, takich jak wielkość produktu, czas potrzebny na jego realizację, warunki rynkowe czy budżet. Warto jednak dobrze się do tego przygotować, aby być w stanie zrealizować projekt cyfrowy na najwyższym poziomie.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę: https://www.euvic.com/pl/metodyki-klasyczne-i-zwinne-czyli-jak-prawidlowo-zarzadzac-projektami-it/ .

Share.

Zostaw komentarz