Zakaz parkowania – znaki zakazu zatrzymywania i zakazu postoju często są określane przez kierowców właśnie w ten sposób. Musisz jednak wiedzieć, że każdy z nich oznacza coś nieco innego. Choć oba regulują zasady unieruchamiania pojazdów na danym obszarze, to jednak jeden z nich ma znacznie szersze działanie. Zobacz, który.

Zakaz parkowania – co to dokładnie oznacza?

W kodeksie drogowych nie ma znaku, który z definicji oznaczałby zakaz parkowania. Jest tak dlatego, że przepisy stosują nieco inne nazewnictwo. Mowa w nich o zakazie zatrzymywania i zakazie postoju. Nie ma tam zapisów o parkowaniu w kontekście znaków, jednak znajomość wyżej wymienionych pojęć jest wystarczająca, aby nie narazić się na mandat.

Co zatem mówi kierowcom każde z wyżej wymienionych oznaczeń, z którymi można spotkać się na drodze?

Wyróżnia się dwa znaki regulujące parkowanie:

  • B-35 – zakaz postoju: okrągły znak z czerwoną obwódką i czerwoną ukośną linią na niebieskim tle,
  • B-36 – zakaz zatrzymywania się: znak z dwoma krzyżującymi się czerwonymi liniami na niebieskim tle.

Są one do siebie podobne, jednak już od razu można dostrzec pomiędzy nimi znaczne różnice. Jeśli masz wątpliwości, sprawdź po prostu, czy masz do czynienia ze znakiem „z krzyżem” – to zakaz zatrzymywania, czy z jedną skośną linią – to zakaz postoju.

Teraz warto przyjrzeć się temu, co oznacza każdy z nich.

Dowiedz się więcej tutaj: https://rankomat.pl/samochod/zakaz-zatrzymywania-i-zakaz-postoju.

Zakaz zatrzymywania i postoju – czym to się różni?

W polskich przepisach drogowych istnieje różnica między zakazem zatrzymywania się a zakazem postoju. Oba z nich regulują zachowanie kierowców w kontekście unieruchamiania pojazdów na drogach, ale mają różne konsekwencje i odnoszą się do odmiennych sytuacji.

Zobacz, czym różnią się te dwa znaki.

Zakaz zatrzymywania się

Zakaz zatrzymywania się dotyczy sytuacji, w których kierowca nie może zatrzymać pojazdu na pewnym odcinku drogi, nawet na chwilę. Oznacza to, że nie wolno mu wykonywać żadnych czynności związanych z zatrzymaniem pojazdu, takich jak wsiadanie lub wysiadanie pasażerów czy załadunek lub rozładunek.

Celem ustanowienia zakazu zatrzymywania na danych obszarach się jest utrzymanie płynności ruchu i bezpieczeństwa na drodze.

Znaki zakazu zatrzymywania to te z dwoma czerwonymi krzyżującymi się liniami na niebieskim tle.

Zakaz postoju

Zakaz postoju informuje natomiast o tym, że kierowca może zatrzymać pojazd na chwilę (maksymalnie na minutę), ale nie może go pozostawić na danym odcinku drogi na dłuższy czas.

Kierujący może wykonać czynności związane z zatrzymaniem pojazdu, takie jak szybkie wpuszczenie lub wypuszczenie pasażerów czy rozładunek towaru pod warunkiem, że nie przekracza to jednej minuty.

Zakaz postoju ma na celu zapewnienie dostępu do danego obszaru, na przykład chodnika i umożliwienie płynności ruchu.

Znaki zakazu postoju mają formę jednej czerwonej skośnej linii na niebieskim tle.

Jak widać, znak zakazu zatrzymywania się jest bardziej rygorystyczny, ponieważ nie pozwala na unieruchomienie pojazdu nawet na chwilę. Oczywiście nie obowiązuje on w sytuacjach, gdy dalsza jazda jest niemożliwa, na przykład na drodze jest korek lub przeszkoda. Wówczas należy się zatrzymać i jest to w pełni zgodne z przepisami.

Chcesz wiedzieć, jaki mandat Ci grozi za złamanie zakazu parkowania? Sprawdzisz to tutaj: https://rankomat.pl/samochod/mandat-za-nieprawidlowe-parkowanie.

Dodatkowe oznaczenia znaków zakazu

Rozróżnienie na znak zakazu zatrzymywania się i postoju to nie wszystko. Trzeba także zwrócić uwagę na dodatkowe oznaczenia, które mogą zostać przy nich umieszczone. To przede wszystkim strzałki, które określają, jakiego dokładnie obszaru dotyczy dany zakaz.

Wyróżnia się:

  •  strzałkę skierowaną do góry – wskazuje początek zakazu zatrzymywania się lub postoju,
  • strzałkę skierowaną w dół – informuje o końcu zakazu zatrzymywania się lub postoju,
  • strzałkę obustronną poziomą – oznacza zakaz zatrzymywania się lub postoju po danej stronie placu, parkingu lub końcu drogi bez przejazdu,
  • strzałkę obustronną pionową – wskazuje na kontynuację zakazu zatrzymywania się lub postoju (może być umieszczana na przykład przy skrzyżowaniu, które odwoływało działanie poprzedniego znaku zakazu).

Oprócz strzałek można się spotkać także z tabliczkami tekstowymi, które precyzyjnie określają, w jakich okolicznościach i kogo dany znak dotyczy. To na przykład komunikaty typu „obowiązuje od poniedziałku do piątku”, „nie dotyczy pacjentów szpitala”.

Najczęściej takie tabliczki nieco „łagodzą” działanie znaku. To znaczy, że dopuszczają sytuacje, w których można zaparkować na zakazie. Jest tak jednak tylko wówczas, gdy spełni się odpowiednie kryteria, czyli na przykład jest się pacjentem szpitala lub jest weekend.

Chcesz mieć pewność, że prawidłowo interpretujesz znaki na drodze? Więcej przydatnych informacji znajdziesz pod adresem: https://rankomat.pl/.

Share.

Zostaw komentarz